Turniej szachowy

2017-10-21

Turniej szachowy

TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR DYREKTORA GALERII MM W POZNANIU
POZNAŃ, 21 października 2017 r.


Rozegrane zostaną cztery oddzielne turnieje w grupach:
 Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej
 Turniej B dla dzieci klas IV – VII szkoły podstawowej
 Turniej C dla dzieci i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
 Turniej D dla uczestników w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejności
dla Rodziców i opiekunów dzieci startujących w turniejach A, B i C)
UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja „rodzinna”: 1 dziecko z turnieju A lub B lub
C oraz 1 dorosły z turnieju D


Miejsce rozgrywek:
Galeria MM w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24, POZIOM „O”
 Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A)
oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika
 Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego
PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.
6.Termin: SOBOTA 21 października 2017 r.
Godz. 9.00-9.30 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach, wpisowego oraz nowych
zgłoszeń – tylko w przypadku wolnych miejsc
Godz. 9.45 zamknięcie listy zgłoszeń, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek
Ok. godz. 14.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju


Nagrody:
Dla zwycięzców turniejów A, B i C przewidziano puchary. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
nagrody rzeczowe i upominki.


Zgłoszenia do udziału w Turniejach:
TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy:
szachydladzieci@wp.pl lub zarejestrować zgłoszenie na stronie ChessArbitra
http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6070/ w terminie do 19 października 2017 r.

UWAGA:
Liczba miejsc w Turniejach ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń lub
Organizator
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny
ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy
(Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.
Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.
Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana będzie aktualna lista osób
zakwalifikowanych do udziału w Turnieju.
Wpisowe (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów wynosi
25 zł od uczestnika


Informacje dodatkowe:
 Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
 Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia
zdrowotnego.
Organizatorzy