TURNIEJ SZACHOWY

2021-11-18

TURNIEJ SZACHOWY

1.Cele Turnieju:
 Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego
2.Organizatorzy Turnieju:
 GALERIA MM w POZNANIU
 Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznańska
 Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl
3. Komitet Honorowy i Sędziowie:
Szymon Szała - Dyrektor Galerii MM w Poznaniu
Hanna Zboroń - Sędzia Rundowy
Marek Zboroń - Kierownik Turnieju, Sędzia Główny
4.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:
Rozegrane zostaną cztery oddzielne turnieje w grupach:
 Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej
 Turniej B dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej
 Turniej C dla dzieci i młodzieży z klas VII i VIII SP oraz ze szkół ponadpodstawowych
 Turniej D dla uczestników w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejności
dla Rodziców i opiekunów dzieci startujących w turniejach A, B i C)
UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja „rodzinna”: 1 dziecko z turnieju A lub B lub
C oraz 1 dorosły z turnieju D
Miejsce rozgrywek:
Galeria MM w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24, POZIOM „O”
 Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A)
oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika
 Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego
PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.
5.Termin: SOBOTA 27 listopada 2021 r.
Godz. 9.00-9.30 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach, wpisowego oraz nowych
zgłoszeń – tylko w przypadku wolnych miejsc
Godz. 9.45 zamknięcie listy zgłoszeń, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek
Ok. godz. 14.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju
6. Nagrody:
Dla zwycięzców turniejów A, B, C i D przewidziano puchary. Zwycięzcy Turniejów B i C
otrzymują TABLETY. Zwycięzca Turnieju A i najlepsze zawodniczki w turniejach A, B i C
otrzymują GŁOŚNIKI BLUETOOTH.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.
7. Zgłoszenia do udziału w Turniejach:
TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy:
szachydladzieci@wp.pl lub zarejestrować zgłoszenie na stronie ChessArbitra w terminie
do 25 listopada 2021 r.
UWAGA:
Liczba miejsc w Turniejach ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń lub
Organizator
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny
ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy
(Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.
Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.
Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana będzie aktualna lista osób
zakwalifikowanych do udziału w Turnieju.
Wpisowe (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów wynosi
35 zł od uczestnika
8.Informacje dodatkowe:
 Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
 Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia
zdrowotnego.
 Organizator turnieju informuje, że potwierdzenie zgłoszenia się do turnieju i udział w turnieju jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników,
służących wyłącznie dla celów związanych z turniejem (publikowanie wyników, prezentacja
zdjęć, promocja turnieju)
 W czasie rozgrywania turnieju wszystkich uczestników i osoby towarzyszące obowiązują
aktualne obostrzenia covidowe dla Galerii Handlowych
 W trakcie rozgrywania partii szachowych maseczki nie będą obowiązkowe