Turniej szachowy v.3

2018-05-19

Turniej szachowy v.3

TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR DYREKTORA GALERII MM W POZNANIU
POZNAŃ,19 maja 2018 r.


1.Cele Turnieju:
 Uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
 206 TURNIEJ w Akcji PZSzach „Sto turniejów na stulecie
odzyskania niepodległości”
 Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego


2.Organizatorzy Turnieju:
 GALERIA MM w POZNANIU
 Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznańska
 Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl


3. Komitet Honorowy i Sędziowie:
Szymon Szała - Dyrektor Galerii MM w Poznaniu
Tomasz Szponder - Prezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Poznań
Wojciech Weiss - Dyrektor Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej
Hanna Zboroń - Sędzia Rundowy
Marek Zboroń - Kierownik Turnieju, Sędzia Główny


4. Patronat Szachowy:
Hanna Ereńska–Barlo - Arcymistrzyni Szachowa, Mistrzyni Świata Seniorek z 2007 r.
Włodzimierz Schmidt - Arcymistrz Szachowy, 25 – krotny Mistrz Polski w Szachach
5.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:
Rozegrane zostaną cztery oddzielne turnieje w grupach:
 Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej
 Turniej B dla dzieci klas IV – VII szkoły podstawowej
 Turniej C dla dzieci i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
 Turniej D dla uczestników w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejności
dla Rodziców i opiekunów dzieci startujących w turniejach A, B i C)
UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja „rodzinna”: 1 dziecko z turnieju A lub B lub
C oraz 1 dorosły z turnieju D
Miejsce rozgrywek:
Galeria MM w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24, POZIOM „O”
 Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A)
oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika
 Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego
PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.


6.Termin: SOBOTA 19 maja 2018 r.
Godz. 9.00-9.30 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach, wpisowego oraz nowych
zgłoszeń – tylko w przypadku wolnych miejsc
Godz. 9.45 zamknięcie listy zgłoszeń, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek
Ok. godz. 14.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju
7. Nagrody:


Dla zwycięzców turniejów A, B i C przewidziano puchary. Zwycięzcy Turniejów A, B i C
otrzymują TABLETY. Najlepsze zawodniczki w turniejach A, B i C otrzymują MP-3.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.
Najlepsza zawodniczka Turnieju B zdobywa awans do Turnieju Finałowego Akcji „Sto
turniejów na stulecie odzyskania niepodległości”, który zorganizowany zostanie w Centrum
Olimpijskim w Warszawie w dniu 11 listopada 2018 r.
8. Zgłoszenia do udziału w Turniejach:


TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy:
szachydladzieci@wp.pl lub zarejestrować zgłoszenie na stronie ChessArbitra
http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1378/ w terminie do 17 maja 2018 r.
UWAGA:
Liczba miejsc w Turniejach ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń lub
Organizator


W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny
ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy
(Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.
Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.
Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana będzie aktualna lista osób
zakwalifikowanych do udziału w Turnieju.
Wpisowe (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów wynosi 25 zł od uczestnika


9.Informacje dodatkowe:
 Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
 Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia
zdrowotnego.


Informacje dodatkowe:
 Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
 Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia
zdrowotnego.
Organizatorzy