Turniej szachowy

2019-04-13

Turniej szachowy

1.Cele Turnieju:

v  Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego

 

2.Organizatorzy Turnieju:

v  GALERIA MM w POZNANIU

v  Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznańska

v  Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl

 

3. Komitet Honorowy i Sędziowie:

Szymon Szała                               - Dyrektor Galerii MM w Poznaniu

Tomasz Szponder                       - Prezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Poznań

Wojciech Weiss                           - Dyrektor Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej

Hanna Zboroń                              - Sędzia Rundowy

Marek Zboroń                               - Kierownik Turnieju, Sędzia Główny

 

4.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostaną cztery oddzielne turnieje w grupach:

v  Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej

v  Turniej B dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej

v  Turniej C dla dzieci i młodzieży z klas VII i VIII SP oraz ze szkół ponadpodstawowych

v  Turniej D dla uczestników w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejności dla Rodziców i opiekunów dzieci startujących w turniejach A, B i C)

UWAGA: planowana jest dodatkowa klasyfikacja „rodzinna”: 1 dziecko z turnieju A lub B lub C oraz 1 dorosły z turnieju D

Miejsce rozgrywek:

Galeria MM w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24, POZIOM „O”

v  Turniejebędą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A) oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

v  Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

 

5.Termin:                  SOBOTA 13 kwietnia 2019 r.

Godz. 9.00-9.30      przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach, wpisowego oraz nowych zgłoszeń –tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45               zamknięcie listy zgłoszeń, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek

Ok. godz. 14.30      ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju

 

6. Nagrody:

Dla zwycięzców turniejów A, B i C przewidziano puchary. Zwycięzcy Turniejów A, B i C otrzymują TABLETY. Najlepsze zawodniczki w turniejach A, B i C otrzymują GŁOŚNIKI BLUETOOTH.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki.

 

7. Zgłoszenia do udziału w Turniejach:

TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierowaćna adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl  lub zarejestrować zgłoszenie na stronie ChessArbitra w terminie do 11 kwietnia 2019 r.

UWAGA:

Liczba miejsc w Turniejach ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń lub Organizator

 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.

Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.

 

Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.pl publikowana będzie aktualna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Turnieju.

 

Wpisowe (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów wynosi

30 zł od uczestnika

 

8.Informacje dodatkowe:

v  Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

v  Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

v  Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Organizator turnieju informuje, że potwierdzenie zgłoszenia się do turnieju i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, służących wyłącznie