SZACH-STRIKE-MAT

2017-01-20

SZACH-STRIKE-MAT

1. Cel i zadania Turnieju - popularyzacja bowlingu i szachów - połączenie rywalizacji w dwóch różnych dyscyplinach sportowych: fizycznej i umysłowej - promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego wykorzystania czasu wolnego - wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w II cyklu turniejów indywidualnych łączących rywalizację w szachach z innymi dyscyplinami sportu

2. Organizatorzy, termin i miejsce rozgrywek GALERIA MM w POZNANIU Centrum Rozrywki MK BOWLING w POZNANIU Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznań Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl

22 stycznia 2017 r. godz. 9.30 – 15.30

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w Centrum Rozrywki MK BOWLING w Galerii MM w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24 - III piętro.

3. Komitet Organizacyjny i Sędziowie:  Hanna Zboroń - Sędzia Rundowy  Kamil Winiarski - Kierownik Centrum Rozrywki MK Bowling w Poznaniu  Marek Zboroń - Kierownik Turnieju, Sędzia Główny

4. Uczestnicy i zasady rozgrywek Planowane jest rozegranie dwóch oddzielnych turniejów w grupach wiekowych:

Turniej A dla dzieci do lat 12 UWAGA: Uczestnicy I i II Turnieju Cyklu, którzy rozpoczęli rozgrywki w grupie do lat 12 i w b.r. ukończą 13 lat, mają prawo dokończyć cały cykl w grupie do lat 12.

Turniej B dla dzieci i młodzieży od lat 13 – 18 Uczestnicy I i II Turnieju Cyklu, którzy rozpoczęli rozgrywki w grupie od 13 do 18-tu lat i w b.r. ukończą 19 lat, mają prawo dokończyć cały cykl w grupie od 13 do lat 18.

Turniej C dla dorosłych (z pierwszeństwem gry dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży biorącej udział w turniejach A i B)

W ramach każdego turnieju rozegrane zostaną dwa indywidualne turnieje: szachowy i bowlingowy System rozgrywek: - bowling – rozegrane zostaną turnieje indywidualne - 1 pełen „pasek” (10 rund) na 6 torach MK Bowling, turniej poprzedzony zostanie krótkim instruktażem i rundą rozgrzewkową, - szachy – turnieje systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika.

Punktacja: - w turnieju bowlingowym o zajętym miejscu decyduje liczba punktów zdobytych w pełnym pasku, - w turnieju szachowym – zgodnie z Kodeksem Szachowym: za zwycięstwo 1 pkt., za remis 0,5 pkt. , za porażkę 0 pkt.

Klasyfikacja końcowa: decyduje suma punktów zdobytych za miejsca zajęte odpowiednio w rozgrywkach w bowlingu i w szachach. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów zdobytych w rozgrywkach szachowych lub miejsce zajęte w turnieju szachowym. W rozgrywkach w bowling obowiązują specjalne buty sportowe – dostępne nieodpłatnie w MK Bowling.

Wpisowe za udział w Turnieju: 25 zł od każdego uczestnika Turnieju – płatne na sali gry przed rozpoczęciem rozgrywek. Terminarz rozgrywek (ramowy): Godz. 9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników, Godz. 9.45 - otwarcie turnieju Godz. 10.00 - 11.30 rundy I, II i III turnieju szachowego gr. A; rozgrywki grup B i C w bowling Godz. 11.30 - 13.00 rozgrywki w bowling gr. A i szachy gr. B i C Godz. 13.00 - 15.00 rundy IV, V i VI turnieju szachowego gr. A, B i C Ok. godz. 15.15 - zakończenie turnieju

5. Zgłoszenia: Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ

na adres mailowy: szachydladzieci@wp.pl w terminie do 20 stycznia 2017 r.


W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, Turniej B lub Turniej C). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona

Organizator wysyła potwierdzenia zgłoszeń i udziału w Turnieju.

6. Nagrody Zwycięzca klasyfikacji łącznej (szachy + bowling) w każdym z turniejów A i B otrzymuje puchar. Zwycięzcy klasyfikacji w każdej z konkurencji turniejów A i B otrzymują statuetki. Przewidziane są nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.

7. Informacje dodatkowe: Zawodnicy niepełnoletni przyjeżdżają na Turniej z opiekunami. Organizator zapewnia sprzęt szachowy oraz obuwie do rozgrywek w bowling. Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
Zawodnicy pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.