SZACH - STRIKE - MAT

2019-09-09

SZACH - STRIKE - MAT

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU

SZACH - STRIKE - MAT

 POZNAŃ, 15 września 2019 r.

 

                

                  

 

  1. 1.            Cel i zadania Turnieju

- popularyzacja bowlingu i szachów

- połączenie rywalizacji w dwóch różnych dyscyplinach sportowych: fizycznej i umysłowej

- promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego wykorzystania czasu wolnego

- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w V cyklu turniejów indywidualnych łączących rywalizację w szachach z innymi dyscyplinami sportu

 

  1. 2.            Organizatorzy, termin i miejsce rozgrywek

GALERIA MM w POZNANIU

Centrum Rozrywki MK BOWLING w POZNANIU

Sekcja Szachowa AZS Politechnika POZNAŃ

Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl

 

15 września 2019 r. godz. 9.30 – 15.30 - niedziela

 

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w Centrum Rozrywki MK BOWLING w Galerii MM w Poznaniu, ul. Święty Marcin 24 - III piętro.

 

3.        Komitet Organizacyjny i Sędziowie:

v  Katarzyna Dragan                 -  Kierownik Centrum Rozrywki MK Bowling w Poznaniu

v  Hanna Zboroń                        - Sędzia Rundowy

v  Marek Zboroń                         - Kierownik Turnieju, Sędzia Główny

 

4.        Uczestnicy i zasady rozgrywek

Planowane jest rozegranie czterech oddzielnych turniejów w grupach wiekowych:

 

Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej

Turniej B dla dzieci od IV do VI klasy szkoły podstawowej

Turniej C dla dzieci i młodzieży z VII i VIII klasy SP i ze szkół ponadpodstawowych

Turniej D dla dorosłych (z pierwszeństwem gry dla rodziców i opiekunów dzieci              i młodzieży biorącej udział w turniejach A, B i C)

 

W ramach każdego turnieju rozegrane zostaną dwa indywidualne turnieje: szachowy i bowlingowy

 

System rozgrywek:

- bowling – rozegrane zostaną turnieje indywidualne - 1 pełen „pasek” (10 rund) na 6 torach MK Bowling, turniej poprzedzony zostanie krótkim instruktażem i rundą treningową,

- szachy – turnieje systemem szwajcarskim na dystansie 5 lub 6 rund, z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika.

Punktacja:

- w turnieju bowlingowym o zajętym miejscu decyduje liczba punktów zdobytych w pełnym pasku,

- w turnieju szachowym – zgodnie z Kodeksem Szachowym: za zwycięstwo 1 pkt., za remis 0,5 pkt. , za porażkę 0 pkt.

 

Klasyfikacja końcowa: decyduje suma punktów zdobytych za miejsca zajęte odpowiednio w  rozgrywkach w bowlingu i w szachach. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów zdobytych w rozgrywkach szachowych lub miejsce zajęte w turnieju szachowym.

  

W rozgrywkach w bowling obowiązują specjalne buty sportowe – dostępne nieodpłatnie w MK Bowling.

 

Wpisowe za udział w Turnieju: 30 zł od każdego uczestnika Turnieju – płatne na sali gry  przed rozpoczęciem rozgrywek.

     

      Terminarz rozgrywek (ramowy):

      Godz. 9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników,

      Godz. 9.45 - otwarcie turnieju

      Godz. 10.00 - 10.30 rundy runda turnieju szachowego we wszystkich grupach

      Godz. 10.40 - 11.40 rozgrywki w bowling gr. A i B i szachy gr. C i D

      Godz. 11.50 - 15.00 rozgrywki w bowling gr. C i D i szachy gr. A, B, C i D

      Ok. godz. 15.15 - zakończenie turnieju

 

5.       Zgłoszenia:

Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ  

na adres mailowyszachydladzieci@wp.pl  lub na stronie ChessArbiter w terminie do 12 września 2019 r.

W zgłoszeniu należy podać:

imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy),    przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A, Turniej B, Turniej C lub Turniej D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona

Organizator wysyła potwierdzenia zgłoszeń i udziału w Turnieju.

 

6.        Nagrody

Zwycięzca klasyfikacji łącznej (szachy + bowling) w każdym z turniejów A, B i C otrzymuje puchar.

Przewidziane są nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.

 

7.        Informacje dodatkowe:

Zawodnicy niepełnoletni przyjeżdżają na Turniej z opiekunami.

Organizator zapewnia sprzęt szachowy oraz obuwie do rozgrywek w bowling.

Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

Zawodnicy pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

v  Organizator turnieju informuje, że potwierdzenie zgłoszenia się do turnieju i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, służących wyłącznie dla celów związanych z turniejem (publikowanie wyników, prezentacja zdjęć, promocja turnieju)